• Follow us on
  • rss
Piotrowska Anna

Piotrowska Anna

ONEBODYspace

ANNA PIOTROWSKA – Doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca,
choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, tancerka, performerka. Fundator i
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca „eferte”, założycielka „mufmi” w Warszawie (od
1995 r.), producent teatralny. Od 1996 r. stworzyła ponad 130 autorskich choreografii i
przedstawień. Obecnie dyrektorka Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark (Teatr
Rozbark) i adiunkt Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wykładała również na Wydziale Reżyserii Dramatu
AST w Krakowie. W latach 2019-2023 prodziekan WTT w Bytomiu AST w Krakowie.
Kierownik artystyczny zespołu Teatru ROZBARK w Bytomiu (2014-2018).
Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych programów
edukacyjno-kulturalnych. Otrzymała nagrodę Województwa Śląskiego „Złotą Maskę 2016”
za całokształt pracy, za reżyserie i choreografie spektakli dla Bytomskiego Teatru Tańca i
Ruchu ROZBARK w 2015 r. We wrześniu 2015 r. spektakl w reżyserii Anny Piotrowskiej i
wykonaniu Łukasza Pawłowskiego „toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie!”
zdobył Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w
Warszawie i Nagrodę Główną 3. Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu. Spektakl
„bless the king_nieliryczna pieśń” otrzymał nagrodę na Festiwalu SzekspirOFF 2018 w
Gdańsku. W 2022 r. Piotrowska otrzymała po raz drugi nagrodę teatralną województwa
śląskiego „Złotą Maskę 2022” w kategorii CHOREOGRAFIA / RUCH SCENICZNY za
choreografię do spektakli „GEMINI tryptyk” oraz „Policzalni” w Bytomskim Teatrze Tańca i
Ruchu Rozbark. Artystycznie Piotrowska zainteresowana jest improwizacją i pogłębianiem
świadomości ciała i umysłu jako narzędzia zwielokrotnionej, wielofunkcyjnej obserwacji.
Poszukuje relacji obiektywnego ciała w kategorii, którą nazwała „onebodyspacerecognizer”.
Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem pracy procesowej odkrywając m.in. narzędzia
zgłębiające laboratoryjną pracę nad tekstem, kreacją postaci, jak również wzmacniając
doświadczenia w podwyższonych stanach ciała i umysłu, poprzez działanie na
wyobrażeniach i emocjach, które wpływają na kreację ruchu i poszukiwanie kanałów
energetycznych uwalniających sam taniec.