• Follow us on
  • rss
Maciej Kuźmiński

Maciej Kuźmiński

Dynamic Phrasing

Ur. w 1985 r. choreograf, pedagog i producent. Twórca i kierownik (2018-2022) pierwszej Polskiej
Sieci Tańca. Jego niezależne prace tworzą repertuar Maciej Kuźmiński Company. Ukończył z
wyróżnieniem kierunki BA Dance Theatre oraz Masters Choreography, na konserwatorium Trinity
Laban w Londynie.
Od 2014 roku prace Kuźmińskiego były prezentowane ponad 200 razy w 21 krajach. Artysta
otrzymał ponad dwadzieścia międzynarodowych nagród i wyróżnień za spektakle stworzone w
ramach Maciej Kuźmiński Company. Jako gościnny choreograf tworzył między innymi dla
Staatstheater Kassel (Niemcy), Scapino Ballet Rotterdam (Holandia) czy Polskiego Teatru Tańca.
Jest także autorem spektakli dyplomowych dla studentów Trinity Laban (Anglia), ArtEZ
(Holandia), Codarts (Holandia), PERA GAU (Cypr Północny) i Belgrade Dance Institute (Serbia).
Jego prace charakteryzują się prostotą kompozycji, operują płynnym i dynamicznym językiem
ruchu, oraz dotyczą koncepcji egzystencjalnych i filozoficznych. Od 24 lutego 2022 roku, czyli od
wybuchu wojny rosyjskiej na Ukrainie, artysta skupia się na tematyce wojennej, współpracując z
ukraińskimi artystami-uchodźcami i zajmując się „najważniejszym wydarzeniem w życiu milionów
ludzi, w tym moim”.
W 2019 roku jedna z prac Kuźmińskiego Plateau została nieformalnie, ale skutecznie
ocenzurowana po debacie na jej temat w Radzie Miasta Bytomia.
Od 2009 roku Maciej Kuźmiński rozwija autorską metodę ruchu i kompozycji zwaną Dynamic
Phrasing. Oparta na pięciu filarach: I – Pętla, II – Laboratorium Ruchu, III – Frazy i Repertuar, IV
– Praca w Podłodze, V – Koszyk Zadań. Metoda ta jest szeroko wykorzystywana przez
choreografa w pracy artystycznej i pedagogicznej.