• Follow us on
  • rss
Jurewicz Witold

Jurewicz Witold

Witold Jurewicz – nauczyciel tańca, choreograf, reżyser, performer, ruchmistrz, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi ( kierunek: choreografia ), PPSKAK w Kaliszu i kursów instruktorskich w całym kraju. W latach 1992-2008 dyrektor artystyczny Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu. Założyciel, dyrektor artystyczny, choreograf i reżyser Teatru Tańca ALTER ( od 1985r ). W 1980r ukończył studia AWF w Poznaniu. Uczestnik licznych warsztatów tańca współczesnego w kraju i za granicą. Od 1980 r. do 2008 r. instruktor tańca w MDK w Kaliszu. Autor Programu Tańca Współczesnego, Teorii Ruchu i Kompozycji zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki ( 1995), Inicjator powstania pierwszej w Polsce specjalizacji tańca współczesnego w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu ( 1997 ). Juror na licznych Festiwalach i przeglądach tańca w całym kraju oraz wykładowca i prowadzący warsztaty i lekcje tańca w Polsce i za granicą.